Telegerontología®

  • Telegerontología

Telegerontología® é un servizo que, desenvolvido polo Grupo de Investigación en Xerontoloxía da Universidade dá Coruña en colaboración co Complexo Xerontolóxico La Milagrosa e a empresa Recursos e Servizos Xerontolóxicos Galegos S.L., permite ás persoas usuarias que dispoñan dunha conexión Internet, beneficiarse de diferentes funcionalidades, sendo especialmente interesante a denominada como Telecognitio©, que é unha aplicación de estimulación cognitiva, na cal a persoa usuaria vai realizando diferentes actividades que interveñen sobre as distintas funcións mentais (orientación, cálculo, memoria, atención, concentración,?), enlenteciendo a previsible deterioración e potenciando as capacidades residuais.

O Complexo Xerontolóxico A Milagrosa dispón dunha sala de Telegerontología con catro postos dispoñibles.

Comments are closed.