Memorias anuais

Nos seguintes documentos detállanse as actividades asistenciais, de I+D e de calidade realizadas anualmente no Complexo Xerontolóxico La Milagrosa. Expóñense ademais, os fins e obxectivos da UDP como asociación sen ánimo de lucro.

Memorias anuais

Memoria de actividades:
Ano 2023
Ano 2022
Ano 2020
Ano 2019
Ano 2018
Ano 2017
Ano 2016
Ano 2015
Ano 2014
Ano 2013
Ano 2012
Ano 2011
Ano 2010

Comments are closed.