Actividades terapéuticas

1. Valoración Xerontolóxica Integral:

– Dpto. psicoloxía: estado cognitivo, afectivo e conductual.
– Dpto. terapia ocupacional: capacidade funcional.
– Dpto. fisioterapia: equilibrio, marcha, capacidade muscular e articular.
– Dpto. enfermería: constantes vitais, estado nutricional e estado da pel.
– Dpto. traballo social: recollida de datos socio-familiares.
– Dpto. medicina: diagnóstico, antecedentes médico-cirúrxicos e revisión de tratamento.
– Dpto. investigación: electroencefalografía e outros.

2. Sesións clínicas:

– Reunións interdisciplinais de seguemento de casos.

3. Intervencións:

3.1. Intervencións individuais:

Estimulación multisensorial para demencias (Sala Snoezelen).
– Rehabilitación física e funcional.

3.1. Intervencións grupais:

– Actividade física multicompoñente.
– Actividade física, movemento creativo e circuítos de psicomotricidade.
– Saídas ao exterior.
– Laborterapia.
– Aromaterapia, horticultura e circuíto de psicomotricidade exterior (xardín dos sentidos).
– Terapias con animais.
– Terapia de Orientación á Realidade (TOR): básica e avanzada.
– Estimulación cognitiva (nivel 1, 2 y 3).
– Terapia de reminiscencia.
– Estimulación da linguaxe oral (nivel 1, 2 y 3).
– Taller de escritura e lectura (nivel 1, 2 y 3).
– Taller de praxias e gnosias (nivel 1, 2 y 3).
– Taller de Actividades da Vida Diaria.
– Actividades lúdicas e festivas.
– Actividades interxeracionais.

4. Intervención en familias:

– Intervención psicoterapeútica individual.
– Asesoramento en recursos económicos e sociais.
– Asesoramiento integral do usuario.

Comments are closed.