Proxectos

O Complexo Xerontolóxico “La Milagrosa”, foi recoñecido (Ano 2007), como entidade de I+D+i polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, aparecendo recolleito no Rexistro de entidades (actualmente Rexistro de Entidades Solicitantes de Axudas (RESA)) co Nº: 0525122007; sendo algún dos proxectos en que participou:

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2023.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña.
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 46.666,85 €.
Aportado Deputación A Coruña: 32.993,21 €.
Aportación propia: 13.673,64 €.
Resumo: A través desta subvención, a UDP-A Coruña afronta diferentes gastos referidos ao mantemento (pavimentado planta baixa, corredor e sala visitas; chaves radiadores e estores hall de acceso) equipamento (sistema de control de accesos) e mobiliario (cadeiras xardín e cadeiras de brazos interior) do Complexo Xerontolóxico A Milagrosa, lugar onde se realiza o programa de Envellecemento Activo, cuxo obxectivo principal é mellorar a calidade de vida de acódelas usuarias do mesmo.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2023.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña.
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 18.540,07 €.
Aportado Deputación A Coruña: 13.905,05 €.
Aportación propia: 4.635,02 €.
Resumo: Programa de Envellecemento Activo con elementos innovadores como a Actividade Física Multicomponente (AFM), Estimulación Multisensorial en sala Snoezelen e aplicación das novas tecnoloxías no eido das persoas maiores co obxectivo de mellorar a calidade de vida de acódelas usuarias do Complexo Xerontolóxico A Milagrosa. A través desta subvención afróntanse gastos referidos ao persoal encargado de desenvolver o programa, así como referidos a auga, luz e electricidade.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2022.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (19.000 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 25.333,33 €.
Resumo: Programa de Envellecemento Activo con elementos innovadores como a Actividade Física Multicomponente (AFM), xadrez terapéutico e Estimulación Multisensorial en sala Snoezelen co obxectivo de mellorar a calidade de vida de acódelas usuarias do Complexo Xerontolóxico A Milagrosa. A través desta subvención afróntanse gastos referidos ao persoal encargado de desenvolver o programa, así como referidos a auga, luz e electricidade.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2022.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (21.257,44€).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 28.343,25 €.
Resumo: A través desta subvención, a UDP-A Coruña afronta diferentes gastos referidos ao mantemento (pintado da entreplanta do centro de día, planta baixa da residencia e fachada acceso principal) equipamento (cámaras videovigilancia, purificadores aire con filtros EPA ou material de oficina, entre outros) do Complexo Xerontolóxico A Milagrosa, lugar onde se realiza o programa de Envellecemento Activo, cuxo obxectivo principal é mellorar a calidade de vida de acódelas usuarias do mesmo.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2021.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (17.000 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 22.666,67 €.
Resumo: A través desta convocatoria afrontaranse diferentes gastos referidos a servizos correntes (auga, luz e electricidade) e persoal dedicado ao programa de envellecemento activo desenvolvido por este Complexo e que inclúe entre outras actividades un programa de actividade física multicompoñente e un programa de estimulación multisensorial na sala Snoezelen.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2021.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (29.877,61 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 39.836,81 €.
Resumo: A través desta convocatoria afrontaranse diferentes gastos de investimento en equipamento e mantemento do Complexo Xerontolóxico A Milagrosa, como foi o pintado das plantas 1 e 2 do Complexo.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2020.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (12.500 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 16.666 €.
Resumo: Programa de envellecemento activo, continuación dos desenvolvidos en convocatorias anteriores e que ten como obxectivo a través dunha intervención física e cognitiva frear o proceso de deterioro das persoas maiores, promovendo a calidade de vida.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2020.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (10.775 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 27.700,68 €.
Resumo: Programa de investimentos en servizos sociais que coa axuda recibida permitiu ao centro adquirir dous ordenadores, así como manter a aviario exterior, a cámara frigorífica (cambio de motor), protexer os corredores e as habitacións do primeiro andar, instalar un regulador de clima. no piso 2 e substitúe o toldo do xardín no centro de día.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2019.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (15.000 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 20.000 €.
Resumo: Este proxecto e a continuación daqueles previamente subsidiados polo Consello Provincial para o mantemento dos centros de servizos sociais en 2019 e, en particular, das actividades de rehabilitación e intervención realizadas no Complexo La Milagrosa, que inclúen actividades grupais, actividade de estimulación multisensorial, actividade física multicompoñente, xadrez multicompoñente e terapéutico entre outros.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2019.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (15.000 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 20.000 €.
Resumo: Con esta axuda, enfróntanse a diferentes custos de investimento para manter o Complexo en bo uso e ofrecer aos seus usuarios unha contorna confortable. Mediante esta axuda realizáronse as seguintes compras e actividades de mantemento: equipos informáticos, quentadores de auga, aire acondicionado, persianas, cadeiras de rodas, varandas para camas, protectores de parede verticais, cadeiras de ducha e lámpadas LED.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2018.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (20.000 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 26.666,67 €.
Resumo: O programa “EcoXestión 3ª Fase: Centros Amigables para as persoas maiores” e unha continuación do programa “EcoXestión: Centros Amigables para as persoas maiores”, iniciado no ano 2016 polo Complexo Xerontolóxico La Milagrosa (entidade sen ánimo de lucro e con importantes intereses sociais dentro do seu ámbito de actuación), e que persigue mellorar de xeito xeral todas as actividades desenvolvidas no complexo e que se inclúen na súa carteira de servizos, a saber:
– Acondicionamento sala de actividade física (pintura, carpintaría, solo e vinilos)
– Subministro de caldeira de condensación (auga quente sanitaria e calefacción)

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2018.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (7.500 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 12.500 €.
Resumo: O Programa de mobilidade (GeroMotion) para pacientes con gran dependencia é unha continuación do programa realizado no ano 2017 e caracterízase pola aplicación de técnicas mixtas de intervención, por unha banda baseadas na inhibición da espasticidade combinadas coa mobilidade pasiva dun ou os dous hemicorpos, estiramentos suaves e posturas inhibitorias, e pola outra de terapia ocupacional baseada na intervención sobre a capacidade para realizar actividades da vida diaria.
O obxectivo deste programa é incrementar dunha maneira interdisciplinar a atención nos pacientes nos cales de acordo ás súas condicións físicas e mentais non poderían afrontar a mobilidade a través doutras técnicas, nas que cómpre un maior control intelectual.
O programa, polo tanto, vai dirixido ás persoas usuarias do Complexo que se atopen en estadios avanzados das súas patoloxías, afectos de elevada discapacidade ou dependencia, co fin de prestarlles unha maior atención ás súas necesidades e incrementar a súa calidade de vida.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2017.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (9.524,30 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 12.699,07 €.
Resumo: O programa “EcoXestión 2ª Fase: Centros Amigables para as persoas maiores” e unha continuación do programa “EcoXestión: Centros Amigables para as persoas maiores”, iniciado polo Complexo Xerontolóxico A Milagrosa (entidade sen ánimo de lucro e con importantes intereses sociais dentro do seu ámbito de actuación) no ano 2016, e que persigue mellorar de xeito xeral todas as actividades desenvoltas no complexo e que se inclúen na súa carteira de servizos, a saber:
– Mellorar o aspecto xeral dos interiores do complexo, facilitando a realización de todas as actividades referidas as persoas usuarias, familiares e persoal asistencial e que inclúen entre outras: Actividades grupais (lectura da prensa, musicoterapia, itinerarios terapéuticos, horticultura, comunicación, luminoterapia, aromaterapia, deambulación, actividades físicas para grandes dependentes e outras), actividades individuais (avaliación e intervención terapéutica), estimulación multisensorial en salas Snoezelen. Obradoiro de memoria aberto as persoas asociadas da UDP. Apoio as familias de persoas con dependencia a través do gabinete psicolóxico…
– Mellorar a calidade da iluminación a fin de facilitar a comunicación e a calidade do hábitat, entre as persoas que desenvolven a súa actividade no centro (persoas usuarias, achegados e profesionais).
– Mellorar a imaxe do centro a través da cobertura, mediante materiais resistentes aos golpes, dos paramentos verticais do complexo.
– Diminuír o impacto enerxético do complexo.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2017.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (9.169,39 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 15.282,32 €.
Resumo: O programa de Mobilidade (GeroMotion) para pacientes con gran dependencia é unha continuación do programa realizado no ano 2016 e caracterízase pola aplicación de técnicas mixtas de intervención, por unha banda de fisioterapia baseadas na inhibición da espasticidade combinadas coa mobilización pasiva dun ou ambos hemicorpos, estarricamentos suaves e posturas inhibitorias e pola outra de terapia ocupacional baseadas na intervención sobre a capacidade de realizar actividades da vida diaria.
O que se pretende con este programa é incrementar dun xeito interdisciplinar a atención nos pacientes que de acordo ás súas condicións físicas e mentais é imposible afrontar, a mobilidade a través doutras técnicas, nas que é necesario maior control intelectual.
O programa, polo tanto, vai dirixido a aquelas persoas usuarias do Complexo que se atopan en estadios avanzados das súas correspondentes patoloxías, con elevada discapacidade e dependencia, a fin de prestarlles unha maior atención ás súas necesidades e aumentar a súa calidade de vida.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2016.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (4.140,00 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 7.451,40 €.
Resumo: O programa EcoXestión ten como obxectivo principal conservar o CG A Milagrosa a través de intervencións segundo as características dos Centros Amigables e que permita un aforro enerxético que contribúa á redución da pegada ecolóxica. Ademais, son obxectivos específicos os seguintes:
1. Mellorar a iluminación do Complexo de acordo á normativa legal existente para crear contornas agradables ás persoas usuarias e os/as profesionais.
2. Manter mediante a luminoterapia un espazo agradable e acolledor, filosofía do Complexo, para que as persoas usuarias poidan gozar do mesmo, beneficiándose ao mesmo tempo os/as familiares e os/as profesionais da entidade.
3. Incrementar os niveis de aforro enerxético no Complexo.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2016.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (4.976,46 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 11.142,99 €.
Resumo: O programa GeroMotion para pacientes con grandes dependencias caracterízase pola aplicación de técnicas manuais de inhibición da espasticidad combinadas coa mobilización pasiva dun ou ambos os hemicuerpos, estiramentos suaves e posturas inhibitorias. O programa pretende incrementar a asistencia interdisciplinar naqueles pacientes (residentes do Complexo) que se atopan xa en estadios avanzados das súas correspondentes patoloxías, con elevada discapacidade e dependencia, todo iso orientado a prestar unha maior atención ás súas necesidades e aumentar a calidade de vida destes pacientes. O obxectivo xeral do proxecto é complementar a atención interdisciplinar ao mesmo tempo que se mellora a calidade de vida dos residentes dos Complexo afectos de patoloxías en estadios avanzados que cursan con elevada discapacidade e dependencia. Son obxectivos específicos os seguintes:
1. Mellorar o estado de Saúde e consecuentemente a Calidade de Vida dos beneficiarios.
2. Facilitar o traballo do/a coidador/a profesional á hora de realizar os coidados xeriátricos que necesitan as persoas maiores con grandes dependencias do CG A Milagrosa.
3. Incrementar os servizos que o Complexo ofrece ás súas persoas usuarias, o que sen dúbida repercutirá nos seus familiares e achegados.

UDP Coruña

Ano/s vixencia: 2016.
Entidade financiadora: UDP-A Coruña.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade de A Coruña.
Resumo: Este proxecto ten como obxectivo estudar a actividade eléctrica cerebral en persoas maiores sanas e con deterioración cognitiva leve. Nun EEG os electrodos colócanse sobre o coiro cabeludo sobre áreas que corresponden a varias partes do cerebro para poder detectar e rexistrar patróns de actividade eléctrica e ver se hai anormalidades. Esta actividade eléctrica pode indicar unha disfunción cognitiva nunha área ou en todo o cerebro. Debido a que a deterioración cognitiva constitúe un frecuente motivo de consulta, a análise con EEG permite unha maior disposición para poder diagnosticalo tras a integración dos datos obtidos coa entrevista clínica.

UDP Coruña
Ano/s vixencia: 2016.
Entidade financiadora: UDP-A Coruña.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña.
Resumo: Debido a que co paso dos anos, as personas perden habilidades sensoriais a investigación xerontológica traza novos tratamentos e terapias para que a calidade de vida non se vexa tan afectada. Neste sentido, a sala de estimulación sensorial do CG La Milagrosa pretende traballar a vista, o olfacto, o oído e o tacto. O método Snoezelen pode ir dirixido a todo el mundo dende persoas maiores a nenos pero hai un tipo de poboación moito máis susceptible de poder dar uso ao método Snoezelen como poden ser as persoas con Alzheimer, demencia, etc. Co entorno Snoezelen búscase sobre todo conseguir cambios duradeiros interactuando co entorno, por iso é moi importante a faceta do terapeuta que acompañará ao usuario, xa que o que faga o usuario é importante para o mesmo usuario e o que fai o terapeuta tamén é importante para o usuario, en resumo estableceremos un vinculo afectivo co usuario.

UDP Coruña

Ano/s vixencia: 2016.
Entidade financiadora: UDP-A Coruña.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da A Coruña.
Resumo: Neste proxecto, desenvolvido no Departamento de I+D+i+Calidad do CG La Milagrosa, preténdese observar que tipo de asociacións e relacións estatísticas existen entre determinados fármacos (hipnóticos, ansiolíticos, barbitúricos, antipsicóticos, antidepresivos e fármacos para a demencia) e os síntomas psicolóxgicos y conductuais das demencias. O interese deste proxecto radica en que os SPCD son moi frecuentes entre os pacientes con demencia. A miúdo asócianse coa prescrición indiscriminada de medicación psicotrópica, especialmente benzodiacepinas e antipsicóticos. Actualmente, en investigación xurdiu a conciencia da necesidade de aplicar directivas máis rigurosas á prescrición e monitorización da medicación.

UDP-UDC

Ano/s vixencia: 2016.
Entidad financiadora: UDP-A Coruña.
Entidades participantes: UDP, Concello da Coruña, Universidade da Coruña.
Resumo: O proxecto Telecognitio® é un instrumento de adestramento cognitivo computarizado que permite mellorar la calidade de vida e a autonomía das persoas maiores por medio da prevención e a rehabilitación das funcións cognitivas. Os obxectivos específicos son o mantemento das capacidades cognitivas, a prevención da deterioración cognitiva, a intervención cognitiva mediante o uso do sistema e a prevención da institucionalización dos nosos maiores así como fomentar o envellecemento activo dentro do fogar. Os usuarios poderán acceder ao programa mediante unha pantalla táctil e un terminal con conexión a Internet.

Ayuntamiento de A Coruña

Ano/s vixencia: 2016.
Entidade financiadora: Concello da Coruña.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Concello da Coruña, Universidade da Coruña, Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos.
Resumo: O proxecto Telegerontología® é un proxecto de colaboración entre o Concello da Coruña e a Asociación Provincial de Pensionistas e Xubilados que facilita o acceso ás TIC ás persoas maiores a través do dispositivo Telegerontología®. Este é un novo Recurso Xerontolóxico de Apoio Domiciliario (AGAD) que no seu desenvolvemento foi adaptado co apoio do Concello da Coruña para ser incorporado a institucións comunitarias como os Centros Cívicos Municipais (CCM) e que ofrece na actualidade a máis de 200 persoas maiores de 65 anos gozar dunha serie de funcionalidades como un programa de adestramento das funcións mentais (Telecognitio®), vídeos e contidos de tipo formativo relacionados coa área da promoción da saúde e o envellecemento activo, e videoconferencia para consultas socio-sanitarios cos profesionais xerontolóxicos do Complexo Xerontolóxico (CG) La Milagrosa nunhas franxas horarias determinadas e de modo experimental.

UDP-UDC

Ano/s vixencia: 2016.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña.
Resumo: A Valoración Xerontolóxica Integral é unha ferramenta útil para coñecer as necesidades das persoas maiores e establecer un marco descritivo das necesidades deste colectivo para promover medidas socio-sanitarios e recomendacións prácticas dirixidas a mellorar a súa calidade de vida e promover o seu envellecemento activo dende un punto de vista multidimensional (cognitivo, emocional, funcional, social…). Mediante un estudo lonxitudinal pormenorizado prospectivo que permite analizar a causalidade da dependencia, o proxecto FRAILTY-ASSESSMENT pretende identificar a realidade da valoración xerontolóxica na poboación maior galega pertencente a diferentes colectivos e asociacións do medio co fin de identificar as devanditas necesidades e establecer as recomendacións que unha política socio-sanitario de atención ao colectivo debe considerar á hora de abordar o actual incremento do envellecemento poboacional. O seguimento lonxitudinal do estado da persoa maior permite identificar factores de risco e protectores da aparición de dependencia e por ende, intervir sobre a calidade de vida dos maiores.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2015.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (14.968,71 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 39.895,28 €.
Resumo: A necesidade que pretende cubrir este programa baséase na intervención non farmacolóxica en demencias a través de dous subprogramas: 1. Intervención a través das novas tecnoloxías (Telexerontoloxía) e 2. Estimulación multisensorial (salga Snoezelen). As intervencións non farmacolóxicas defínense como non químicas, focalizadas, estructuradas e replicables, destinadas a aliviar a enfermidade e mellorar a calidade de vida dos pacientes e coidadores. Parecen compartir mecanismos de acción, relacionados coa neuroplasticidad e o aumento da reserva cognitiva, a melloría vasculocerebral e a adaptación ao estrés.
O obxectivo principal deste proxecto é optimizar a función da persoa con demencia a través de diversas técnicas psicosociais dirixidas a diversas áreas de intervención (cognitiva, conductual, do ambiente, familiar, etc.) na ausencia de curación a través do tratamento farmacolóxico. Son obxectivos específicos:
– 1. Manter e ampliar o número de usuarios/ás, debido á adecuación do tratamento non farmacolóxico nos servizos de Telexerontoloxía e Sala Snoezelen na residencia do CG La Milagrosa.
– 2. Mellorar a calidade de vida das persoas con demencia institucionalizadas no noso complexo.
– 3. Contribuír ao I+D+i coruñés e galego a través do estudo das intervencións farmacolóxicas na demencia, contribuíndo á Delegación tamén na zona de residencia do benestar na área de I + D.

Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Ano/s vixencia: 2013-2015.
Entidade financiadora: Subvención Comunitaria polo programa conxunto Ambient Assisted Living (Código: ESR-aal 2012 5 107) e Subvención Nacional polo Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Expediente: AAL-010000-2013-3).
Entidades participantes: Via University College (Dinamarca), Sekoia Assisted Living (Dinamarca), Balidea (España), CESGA (España), Poznan University of Medical Sciences (Polonia), Danish Alzheimer Association (Dinamarca), Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados UDP de A Coruña (España), Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 im. W. Degi (Polonia) y Skanderborg Municipality (Dinamarca).
Orzamento: 142.378,50 € (Subvención Nacional+Comunitaria).
Resumo: O Programa Conxunto Ambient Assisted Living , é un programa de investigación no que participan 20 Estados Membros da UE, entre eles España a través do Ministerio de Industria, Energía e Turismo, cofinanciando proxectos baseados na mellora da calidade de vida das persoas maiores a través do uso de Tecnoloxías da Información e a Comunicación. Entre os proxectos subvencionados por esta convocatoria, encóntrase o proxecto understAID, centrado en aliviar a vida dos coidadores informais dirixíndose directamente ás súas necesidades formativas non satisfeitas actualmente. Este apoio educativo estará centrado no usuario, personalizado y baseado nun modelo e-learning, que brindará orientación personalizada e relevante sobre como tratar coa demencia de acordo ao perfil de cada usuario. A novidade máis importante do proxecto consiste no desenvolvemento dunha metodoloxía de busca altamente sofisticada para adaptar o material de aprendizaxe e os contidos ao contexto situacional da persona e as súas necesidades. Isto representa avances considerables na busca de información e os sistemas de clasificación actual. Este proxecto realízase en asociación con Dinamarca e Polonia.

Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Ano/s vixencia: 2012-2015.
Entidade financiadora: Ministerio de Economía e Competitividade (Subprograma INNPACTO).
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña, Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos S.L.
Orzamento: 431.791,08 € (Subvención: 57.515,09 € e préstamo: 49.120,80 €).
Resumo: O obxectivo principal do proxecto AGAD-TIC é fomentar o desenvolvemento industrial no ámbito da saúde e o benestar social, concretamente no referido ás tecnoloxías de apoio ás persoas maiores que permanecen no seu domicilio. Para alcanzar este obxectivo, esta proposta pretende ampliar as funcionalidades dun produto existente no mercado (denominado Telegerontología®) para así proporcionar máis e mellores servizos no ámbito da telemedicina, telealarma, teleasistencia e telecare; así como incorporar novos dispositivos de xestión domótica.
Telegerontología® é un dispositivo que inicia o seu desenvolvemento no ano 2001. Este recurso de apoio xerontolóxico inclúe entre as súas funcionalidades: Contidos Estáticos (temas de formación e apoio desenvolvidos por expertos e referidos ao campo socio-sanitario); Profesional na Casa (videoconferencia para establecer contacto directo con profesionais); Terapias Grupais (permite acceder a terapias físicas e/ou cognitivas a través do seguimento de vídeos) e Valoración e Estimulación Cognitiva (a través dunha aplicación propia, Telecognitio®, avalíanse e adestran diferentes áreas mentais como a memoria, a atención e a concentración por medio de actividades que permiten facer un seguimento do estado cognitivo do usuario que interacciona co sistema). Inclúe tamén un rexistro de parámetros biomédicos de forma remota.
As posibilidades deste tipo de dispositivos son moitas, xa que a través deles podemos facer control e seguimento de patoloxías crónicas como hipertensión arterial, diabete, alteracións cardíacas, enfermidades pulmonares e outras.
Ata o momento Telegerontología® permite, dun xeito sinxelo e accesible, que o usuario comprobe a súa tensión arterial, a súa frecuencia de pulso e o seu nivel de saturación de osíxeno en sangue. Todos os datos rexistrados xeran un algoritmo diagnóstico y indícanlle en pantalla ao usuario a “normalidade” destes ou a necesidade dun control polo seu médico de cabeceira. En todo caso, naqueles valores que se escapan da normalidade, ao ser recibidos no Centro de Control, implicarán unha serie de actuacións, entre as que se inclúen que un profesional estableza unha videoconferencia co Centro Remoto (domicilio da persoa maior) aconsellando directamente sobre as medidas a tomar.
Son obxectivos concretos do proxecto os siguintes:
• Investigar na área da domótica para implementar no dispositivo de Telegerontología® un módulo dirixido a persoas maiores e/ou os seus coidadores familiares, que integraría os siguintes controis: Acendido e apagado de luces ou Apertura e peche de cortinas e/ou persianas; Arranque, apagamento e regulación da temperatura da calefacción e/ou aire acondicionado ou Apertura e peche de subministración de auga.
• Investigar no ámbito da telemedicina, co fin de poder integrar en Telegerontología® os seguientes servizos e dispositivos: Control de errantes mediante o uso de sensores de presencia; Detección de caídas mediante o uso de sensores de posición; Sensor de humidade para cueiros.
• Facilitar a e-inclusión e o benestar das persoas maiores a través dos produtos investigados.
• Disminuír o custe socioeconómico da atención á dependencia ao estender o programa de telexerontoloxía proposto na axenda dixital da ciudad da Coruña (Smart city), dentro dos servizos para mellorar a calidade de vida, impulsar a autonomía personal e a vida independente mediante servizos personalizados e autónomos, co fin de alcanzar a un maior número de usuarios tanto nos seus domicilios coma en centros públicos.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2014.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña (12.911,33 €).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 65.208,72 €.
Resumo: Con este proxecto preténdese manter o servizo e que máis usuarios/as da residencia do Complexo poidan gozar desta actividade terapéutica que palía a dependencia de tipo cognitivo si é capaz de retrasala ou incluso previla a través do e foméntase a relación das persoas maiores coas sociedade, evitar o illamento social e incrementar a súa autonomía e autoestima persoal.
Se ben este servizo leva en marcha no CX La Milagrosa dende 2010, é agora cando se se necesita duns maiores recursos dado o incremento no número de usuarios/as da residencia interesados nesta terapia ou daqueles que, por prescrición terapéutica, poden aproveitala para mellorar o seu benestar psicosocial.
Son obxectivos deste proxecto:
– 1. Manter e ampliar, debido á demandas dos/as usuarios, o servizo de Telegerontología na residencia do CX La Milagrosa, ofertándoo a tódolos/as residentes independentemente do seu estado cognitivo (faranse 3 grupos de intervención segundo os resultados da súa valoración cognitiva).
– 2. Incremento do uso das aplicacións de Telegerontología entre os/as usuarias da residencia, socializándose pois nas TICs: ademais de cómo ata o momento de adestramento cognitivo, Telecognitio, participarán en aspectos relacionados coa sáude como o control de saúde a través de parámetros biomédicos e a formación en contidos de promoción da saúde.
– 3. Contribuír ao I+D+i coruñés e galego a través do testeo na mostra de residentes as melloras do programa Telecognitio e nas aplicacións relacionadas co control de saúde que se están mellorando e incrementando en Telegerontología, contribuíndo a Deputación ademais de na área asistencial da residencia, na área de I+D+i.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2013.
Entidade financiadora: Deputación da Coruña.
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 36.561,80 €.
Resumo: As Salas de Estimulación Multisensorial (SEM), mediante técnicas non farmacolóxicas, pretenden diminuír os síntomas asociados á demencia (deterioración cognitiva, síntomas condutuais e psicolóxicos) para mellorar a calidade de vida dos pacientes con esta enfermidade. Esta sala busca o equilibrio entre a actividade de estimulación sensorial e a actividade de relaxación sensorial.
Os tratamentos farmacolóxicos non se mostraron, ata agora, moi eficaces na diminución dos síntomas asociados á demencia como o deterioro cognitivo ou os síntomas condutuales e psicolóxicos. Nas últimas décadas desenvolvéronse técnicas non farmacolóxicas cuxo obxectivo principal é mellorar o estado de saúde e, consecuentemente, a calidade de vida dos pacientes con demencia.
O obxectivo deste proxecto é avaliar a efectividade dunha SEM nas persoas maiores con demencia institucionalizadas en comparación cun grupo que realizará “sesións de actividade” individualizadas e un grupo control que continuará co coidado habitual da residencia.
Os obxectivos específicos son:
– Avaliar a efectividade da sala na conduta e o estado emocional do usuario.
– Avaliar a efectividade da sala no estado cognitivo e funcional do usuario.
– Mellorar a calidade de vida global das persoas maiores con demencia, mediante a extrapolación dos datos.
– Fomentar o uso deste tipo de salas de estimulación sensorial nos centros para maiores de titularidade tanto pública coma privada.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2012-2014.
Entidade financiadora: Lifelong Learning Programme (Grundtvig Multilateral projects).
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña, Universidad Técnica de Gabrovo, Universidad de Ulm – Centre for General Scientific Continuing Education, Patto Territoriale Oristano Soc. Cons. a r.l, Age Action Ireland.
Orzamento: 399.199 € (45.220 € a UDP-A Coruña).
Resumo: O obxectivo principal deste proxecto, en colaboración coa Universidade da Coruña, é proporcionar ás persoas de 60 e máis anos as habilidades necesarias para facer fronte ao envellecemento activo permanecendo así durante máis tempo na sociedade, a comunidade, o emprego e a aprendizaxe. Este obxectivo xeral realizarase a través de obxectivos concretos como desenvolver unha comunidade activa de aprendizaxe onde aprender a envellecer activamente en térmos de saúde, capacidade física e cognitiva, comunicación social e solidaridade entre xeneracións, sendo apoiados polo grupo de idade de 16-35 anos, tanto na aprendizaxe como na práctica. Outro obxectivo é aumentar a conciencia das xeracións de novos e maiores sobre o envellecemento activo e os sus beneficios, fortalecer a cooperación dos proveedores de formación, organismos de desenvolvemento, organización de persoas maiores e dos encargados de adoptar decisións en relación coa aprendizaxe e a práctica de envellecemento activo. Todo iso dende unha perspectiva europea.

Deputación da Coruña

Ano/s vixencia: 2012.
Entidade financiadora: Obra Social Fundación La Caixa.
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 21.500 €.
Resumo: O proxecto pretende desenvolver un programa de intervención socio-psicolóxica, dirixido ao binomio coidador familiar-persoa maior con dependencia en prol dunha mellora na Calidade de Vida de ambos os dous. Seleccionouse un grupo de coidadores familiares de persoas maiores con dependencia co fin de desenvolver un programa de actuación con dúas vertentes: por un lado, unha intervención psicolóxica dirixida ao coidador (apoio emocional, técnicas de relaxación e anti-estrés, realización de grupos de apoio e de axuda mutua, formación nas tarefas do coidado, talleres psico-educativos e outras) e á persoa maior (estimulación cognitiva); mentres que polo outro, a inclusión nun programa de acompañamento social, a partir do voluntariado desenvolvido pola UDP, que permite á persoa maior relacionarse con outras persoas fóra do seu ámbito familiar e ao coidador, dispoñer dunhas horas semanais que dedicar ás súas actividades de ocio. O devandito programa é gratuíto para todos os participantes, e ten unha duración de 7 meses (abril a outubro 2012).

Envejecimiento Activo

Ano/s vixencia: 2011-2013.
Entidade financiadora: POCTEP-Programa Operacional de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da A Coruña, Xunta de Galicia, Asociación Amicos, Centro Distrital de Segurança Social de Viana do Castelo do ISS, IP, Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez (SCMAV) y Serviços de Acção Social da Universidade do Minho.
Orzamento: 1.754.674,58 € (127.668,25 € a UDP-A Coruña).
Resumo: O obxectivo xeral do proxecto é promover a planificación e utilización conxunta de equipamentos, programas e servizos sociais innovadores, a nivel transfronteirizo (Galicia e Norte de Portugal), para a detección precoz de futuras necesidades de dependencia nas persoas maiores e a promoción do envellecemento activo e saudable. Este obxectivo xeral divídese en diversos obxectivos específicos que se detallan a continuación:
– Obxectivo 1. Capitalizar, transferir e difundir a nivel transfronteirizo, e polo tanto con maior dimensión, aquelas boas prácticas e avances innovadores en: detección precoz da dependencia, solidariedade interxeracional ou envellecemento activo, que afecten ao ámbito xeográfico do proxecto e ampliando, ademáis, a análise a nivel estatal, transnacional e europeo.
– Obxectivo 2. Avanzar na prevención e detección precoz da dependencia, a través dunha maior cooperación transfronteiriza: interdepartamental e institucional, e da innovación en protocolos e ámbitos de acción.
– Obxectivo 3. Desenvolver novas ferramentas tecnolóxicas e servizos transfronteirizos para a atención personal das personas maiores.
– Obxectivo 4. Promover os valores do envellecemento, a nivel transfronteirizo.

Fundación Barrié

Ano/s vixencia: 2011.
Entidade financiadora: Fundación Barrié de La Maza.
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 21.000 €.
Resumo: O proxecto pretende avaliar, de xeito experimental, os resultados da aplicación das TIC como sistema de apoio vs. sistemas tradicionais dirixidos a coidadores informais de persoas con dependencia. Para iso, selecciónanse dous grupos de coidadores: un (Grupo-TIC), participa nun programa de formación online a través dunha Plataforma de Teleformación que inclúe entre outras actividades contidos didácticos elaborados de acordo ás necesidades formuladas polos coidadores, as referencias publicadas sobre programas deste tipo; un sistema de videoconferencia conectado cun centro control; foro para coidadores (versión online dos grupos de axuda mutua) e participa nun programa de apoio semi-presencial composto por sesións cara a cara de auto-axuda (nol Complexo Xerontolóxico La Milagrosa) e asistencia telefónica para consultas. Co fin de coñecer o grao de cumprimiento dos obxectivos trazados, realízase avaliación pre- e post-intervención dos suxeitos de ambos os dous grupos onde se analizarán os efectos de cada un dos programas sobre cada grupo diana. Así mesmo, créase unha base de datos cas consultas máis comúns e as solucións achegadas, que se constituirá en referencia para outros coidadores.

CompanionAble

Ano/s vixencia: 2008-2012.
Entidade financiadora: Comisión Europea. 7º Programa Marco (Grant Agreement 216487).
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña, Fundación Robotiker, SABIA e INGEMA (España), LEGRAND, Hospital de Broca, GET/Inst. National des Télécom, Groupe ESIEE, ESIGETEL, IBISC UEVE y Universidad de Evry (Francia), Universidad de Reading–IMSS (UK), Universidad Técnica de Ilmenau y METRALABS GmbH (Alemania), Austrian Research Centers GMBH, AKG y CURE (Austria), Lab-in-Ham (Bélgica) y HOLEC (Holanda).
Orzamento: 7.8000.000 (390.474,56 € a Universidade da Coruña).
Resumo: Unha característica única do proyecto reside na combinación sinérxica do potencial dun acompañante humanoide robótico móbil nunha casa domótica. Ten as vantaxes dun fogar intelixente fixo, dado que nos escenarios típicos de coidado o uso exclusivo dun robot móbil por un lado, ou unha casa intelixente polo outro, non poden levar a cabo todas as tarefas que se demandan. Os efectos positivos de ambas as dúas solucións individuais combinaranse para demostrar como as sinerxias entre a solución dunha casa intelixente e un acompañante humanoide robótico móbil poden lograr unha mellora significativa na interacción do coidador e persoa receptora do coidado co sistema de axuda, xa que se espera que a suma de ambos os dous aspectos sexa maior que as súas partes. Máis aínda, a combinación da mobilidade do robot e as formas de interacción adaptadas ao usuario (Ex. recoñecemento cognitivo), achegaralle máis beneficios á persoa maior a través da súa estimulación cognitiva, e a flexibilidade de poder ofrecer estimulación cognitiva en calquera zona da casa constituirá un beneficio e impacto importantes para a persoa que sofre soidade. CompanionAble complementa ao fogar domótico grazas á súa capacidade de realizar un seguimento continuo e integrado para detectar situacións de emerxencia.

Fundación Edad&Vida

Ano/s vixencia: 2008-2009.
Entidade financiadora: Fundación Edad y Vida.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña.
Orzamento: 30.000 €.
Resumo: O obxectivo xeral do proxecto é desenvolver dispositivos para a recollida e monitorización continua online de parámetros médicos adaptados ás persoas maiores. Os obxectivos específicos son a selección dun conxunto de dispositivos de recollida de parámetros médicos (presión arterial, pulso cardíaco, temperatura corporal, saturación de osíxeno) que sexan usables por persoas sen adestramento, sempre atendendo ás necesidades especiais das persoas maiores e á accesibilidade económica; o desenvolvemento dun sistema de recollida de parámetros médicos baseado nestes dispositivos e integrables en TeleGerontología®, o desenvolvemento dun sistema online de transmisión de parámetros biomédicos seguro e estándar, o desenvolvemento dun sistema que permita a visualización dos datos por parte do persoal sanitario e a análise automatizada destes e a demostración do concepto dun servizo destas características.
Neste proxecto, o desenvolvemento dun dispositivo que permite a medición de catro parámetros biomédicos dende o propio domicilio, sen necesidade de desprazarse, entendemos que achega múltiples beneficios ao ámbito da atención socio-sanitaria como serían: a posibilidade de rexistrar os parámetros biomédicos sen necesidade de desprazarse do domicilio, a comodidade e facilidade nos rexistros, de tal maneira que o sistema foi diseñado para que a propia persoa maior aínda vivindo soa sexa capaz de manexalo, a posibilidade de facer seguimento lonxitudinal do paciente mediante o envío da sinal a un centro de control, detectando deste xeito as alteracións nos rexistros (detección precoz) e a posibilidade de poñer en marcha as medidas correctoras.

Obra Social Fundación La Caixa

Ano/s vixencia: 2008.
Entidade financiadora: Obra Social Fundación La Caixa.
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 40.000 €.
Resumo: Dirixido aos coidadores das persoas maiores con dependencia da bisbarra da Coruña, pretende, a través do apoio a domicilio de especialistas no campo da intervención con coidadores e persoas maiores, mellorar a calidade de vida dos beneficiarios, á vez que estruturar unha rede de apoio con continuidade no tempo. Conta coa participación de diferentes especialistas do campo da xerontoloxía e a xeriatría como son un traballador social, un fisioterapeuta e un terapeuta ocupacional, coordinados dende o Complexo Xerontolóxico La Milagrosa.
O programa está dirixido a pacientes con demencia e/ou dependencia e os seus coidadores familiares. Ademáis, integra unha serie de prestacións, que serán dispensadas de xeito personalizado a domicilio por parte dos profesionais implicados: Fisioterapeuta (rehabilitación osteomuscular con intervención sobre: lumbalxias, cervicálxias, sobrecarga muscular… e formación en coidados e hixiene postural; Terapeuta Ocupacional (adaptación ao ámbito, reeducación nas actividades básicas da vida diaria e formación do coidador) e Traballadora Social (atención a demandas, apoio e asesoramento sociofamiliar, seguimento individual de casos).

Stu-Ret

Ano/s vixencia: 2007-2009.
Entidade financiadora: Comisión Europea. Programa Sócrates (134476-2007-BG-GRUNDTVIG-GMP).
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña (España), Universidad Técnica de Gabrovo (Bulgaria), Cyprus Adult Education Association (Chipre), Pirkanmaa Westcome, Adult Education Unit (Finlandia) y la Academia de Humanidades y Economía de Lodz (Polonia).
Orzamento: 262.500 € (36.000 € a Universidade da Coruña).
Resumo: O obxectivo principal é desenvolver un ambiente de apoio á aprendizaxe interxeracional na cal se creen cursos de aprendizaxe interxeracional entre xubilados e estudantes de forma que poidan concienciarse das súas culturas e respectar as súas diversidades; elaborar material de formación para mellorar algunhas das competencias europeas clave, así como a actividade física e a nutrición saudable. Usar o enfoque da aprendizaxe combinada con xubilados e estudantes de maneira que poidan determinar por eles mesmos o seu ambiente formativo, xestionar o seu tempo; mellorar as competencias de ensino de ambos os dous grupos diana para contribuír a una transferencia mutua de coñecemento, habilidades e experiencias en beneficio da comunidade.
O resultado esperado é crear un ambiente de e-learning interxeracional baseado en cursos formativos entre estudantes e xubilados, implementado por:
– 1. Currículo interxeracional.
– 2. Material de aprendizaxe en habilidades sociais, deportes adaptados e temas de saúde; habilidades básicas en TICs e idioma inglés.
– 3. Materiais de ensino tanto para estudantes coma para xubilados.
– 4. Documentación por equipos e países.
– 5. Informes sobre resultados da investigación.
– 6. Procedementos de información, calidade e avaliación.
– 7. Sistema de e-comunicación entre socios.
– 8. Informes de avaliación e progreso.

Add-Life!

Ano/s vixencia: 2006-2008.
Entidade financiadora: Comisión Europea. Programa Sócrates (229596-CP-1-2006-1-AT-GRUNDTVIG-F1).
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña (España), Universidad de Graz (Austria), Universidad Tecnológica de Brno (República Checa), Universidad de London Goldsmiths College (Reino Unido), Universidad de verano de Jyväskylä (Finlandia), Universidad de Pécs (Hungría) y Red de Educación Continua de Universidades Europeas.
Orzamento: 292.435 € (14.055 € a Universidade da A Coruña).
Resumo: O obxectivo principal do proxecto ADD-LIFE! é o de desenvolver módulos universitarios acreditados para estudantes atípicos, especialmente cidadáns maiores.
O plan de estudos inclúe aprendizaxe científica así como ensino a formadores de educadores nos temas específicos que impartirán. Os obxectivos deste proxecto son avaliar distintos modelos de aprendizaxe interxeracional, aprendizaxe conxunta de estudantes novos e maiores, e colaboración interxeracional no deseño de novos módulos; desenvolver oportunidades de aprendizaxe que promovan a participación de individuos na sociedade civil europea como formadores e mentores doutros; deseñar 12 módulos de aprendizaxe usando distintos modelos e formulacións flexibles, realizando un estudio piloto en 6 deles; avaliar sistemáticamente os estudos piloto e informar sobre as accións aprendidas a partir do ensino e aprendizaxe interxeracional, así como a partir do deseño conxunto; e avaliar sistemáticamente e informar das accións aprendidas sobre o papel potencial das universidades na formación de educadores nos diferentes campos do traballo voluntario e remunerado, identificando a necesidade dun maior desenvolvemento, incluíndo recomendacións concretas; divulgar e valorar os rendementos e produtos do proxecto entre as comunidades profesionais dentro e fóra das universidades europeas.

IMSERSO

Ano/s vixencia: 2006-2007.
Entidade financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña.
Orzamento: 44.000 €.
Resumo: O desenvolvemento do 4º piar do Estado de Benestar en España, coa creación do Sistema Nacional de Dependencia, afecta principalmente á poboación dependiente maior de 65 anos; é necesario polo tanto afrontar o desenvolvemento deste Sistema tenndo en conta que non existen necesidades absolutas senón que dependen do ámbito e dunha caracterización sociocultural específica. Propoñemos así mediante un estudo diferencial das necesidades percibidas por este colectivo nas áreas rural e urbana galega, e tendo en conta as diferenzas de xénero existentes, aproximarnos mediante a consulta a expertos (técnica Delphi) e aos propios afectados crear un Modelo de Intervención para a Promoción da Autonomía que sexa obxectivo e reflicta os intereses reais deste grupo heteroxéneo. O ámbito de estudo está constituído por unha poboación que cumpra os seguintes criterios de inclusión: Maiyor de 65 anos, que presente dependencia de acordo ao especificado na Lei, que resida nunha poboación urbana (máis de 5000 habitantes) ou rural (menos de 5000 habitantes).

Plan Avanza

Ano/s vixencia: 2006-2007.
Entidade financiadora: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Plan Avanza).
Entidades participantes: UDP-A Coruña.
Orzamento: 115.420 €.
Resumo: A finalidade principal deste proxecto é garantir a inclusión das persoas maiores na Sociedade da Información e, máis concretamente, das persoas maiores con minusvalidez, establecendo unha rede de apoio online, que lles permitirá incorporarse ao uso das TIC como medio idóneo para a súa integración social, evitando a exclusión social e mellorando a súa calidade de vida e a dos seus coidadores, así como a calidade do coidado dispensado, ao tempo que se evita o risco de institucionalización do paciente, situación, que por outra parte, vai incidir positivamente sobre o sistema sociosanitario.
Os obxectivos específicos do proxecto inclúen: establecer un sistema online en domicilios piloto, intervir cos usuarios (persoas maiores con minusvalidez) e coidadores a través da interacción co centro asistencial mediante a operatividade dos servizos: contidos online e estimulación cognitiva.

Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria

Ano/s vixencia: 2005-2007.
Entidade financiadora: Dirección Xeral de I+D+i de la Xunta de Galicia.
Entidades participantes: UDP-A Coruña, Universidade da Coruña.
Orzamento: 64.024 €
Resumo: O obxectivo do proxecto é desenvolver a difusión a domicilio a través do televisor de produtos e servizos adaptados ás persoas maiores, un chanzo máis dentro da teleasistencia, pero claramente diferenciado e evolucionado, co obxectivo principal de manter a persona maior no seu hábitat natural, atrasando, á súa vez, a necesidade de institucionalizalo.
O proxecto consta de dous elementos claramente diferenciados. Por un lado, desenvolvemento do hardware que inclúye a pasarela que permita converter o sinal telefónico en sinal dixital visible en calquera monitor de televisión, ademáis de poder ser manipulada a distancia e incluír as diferentes conexións para os periféricos complementarios dos contidos (determinacións biométricas, domótica, telealarma, etc.) e o mando a distancia de deseño ergonómico e sinxelo que permita navegar por Internet. E por outro, ol desenvolvemento do software, que inclúa os contidos deseñados para a Telexerontoloxía, e que neste proxecto incluiría unha aplicación de teleestimulación cognitiva de desenvolvemento propio, un sistema de videoconferencia de sesións de rehabilitación dende un centro de referencia (CG La Milagrosa), un sistema de visionado interactivo de diferentes profesionais especializados no campo da vellez (Ex. O médico da casa), así como doutros contidos de interese para este colectivo (turismo, saúde, ocio, etc.).

Comments are closed.