Acondicionamento xardíns

Durante o mes de xuño leváronse a cabo varias tarefas de acondicionamento e mellora dos xardíns do centro. Cortáronse os setos, realizado unha poda xeral, escarificado a herba e sementouse e abonouse toda a superficie de ambos xardíns. Recolocouse a laranxeira situada na entrada principal, situándoa no xardín de centro de día e plantouse no seu lugar un exemplar de oliveira de 6 anos, e cubriuse a zona con grava branca.

Acondicionamiento jardines
Acondicionamiento jardines
Acondicionamiento jardines