Wii terapia

Wii terapia
Incorporamos ás nosas intervencións terapéuticas a Wii-terapia.
A través do uso da videoconsola, en sesións individuais ou grupais, a persoa maior obtén múltiples beneficios a nivel físico, cognitivo e social.
Nas sesións desenvolvidas as persoas usuarias puideron participar en diferentes actividades deportivas.