Profesionais

Dirección:

José Carlos Millán Calenti

José C. Millán Calenti

Director

Catedrático de Medicina, perfil Xeriatría e Xerontoloxía.
Premio extraordinario de doutoramento, diplomado en Consumo e máster en Dirección e Xestión de Centros Xerontolóxicos e en Xerontoloxía Clínica e Social.
Director do Grupo de Investigación en Xerontoloxía da Universidade da Coruña e do Mestrado Interuniversitario de Xerontoloxía.
Recoñecidos tres sexenios de actividade investigadora (CNEAI), cinco quinquenios de actividade docente, dous períodos de avaliación positiva “Docentia” e oito tramos de excelencia investigadora e docente (ACSUG).
Dirixiu 22 teses doutorais, así como numerosos traballos Fin de Grao, Fin de Máster e D.E.A. Autor de máis de 100 artigos científicos, 60 deles indexados no Web of Sciences (JCR) e de 77 entre libros e capítulos de libros dos cales 26 son libros completos editados por editoriais de prestixio nacional ou internacional con ISBN.
Investigador Principal en 48 proxectos de concorrencia competitiva, destacando 6 da Unión Europea e 1 da AECID. Participou en 17 Congresos Nacionais e 19 Internacionais, presentando máis 300 traballos, dos cales 30 foron relatorios por invitación.

Persoal Asistencial

Mónica Montero Enjamio Mónica Montero Enjamio
✉ Enviar email
Yolanda Cora Martínez Yolanda Cora Martínez Lucia Cuesta Amado Lucia Cuesta Amado
Laura del Viejo Amador Laura del Viejo Amador Veronica Espineira Barreiro Verónica Espiñeira Barreiro
Noela Fondo Pérez Noela Fondo Pérez Mar Gago Gallardo Mar Gago Gallardo
Lorena Gago Vento Lorena Gago Vento Leticia González López Leticia González López
Yasmina González Outes Yasmina González Outes Nazaret Gómez Gómez Nazaret Gómez Gómez
Mª Fátima Iorio Saavedra Mª Fátima Iorio Saavedra  Mª Carmen López Fraga Mª Carmen López Fraga
Mª Carmen Lorenzo Dorrego Mª Carmen Lorenzo Dorrego Cristina Mastache Martínez Cristina Mastache Martínez
 Begoña Montero Enjamio Begoña Montero Enjamio Ana María Ordóñez Fiaño Ana María Ordóñez Fiaño
Mª Isabel Pardo Medín Mª Isabel Pardo Medín Mª Carmen Pedre Pérez Mª Carmen Pedre Pérez
Tania Ponte Caramés Tania Ponte Caramés Mª Teresa Rama Pereira Mª Teresa Rama Pereira
Roberto Rodríguez Rodríguez Roberto Rodríguez Rodríguez  Mónica Ruibal García Mónica Ruibal García
Mª Lourdes Vázquez Fandiño Mª Lourdes Vázquez Fandiño
María Sonaly Condoni Escobar María Sonaly Condori Escobar
✉ Enviar email
Noelia Fernández López Noelia Fernández López
✉ Enviar email
Noelia Fernández Otero Noelia Fernández Otero
✉ Enviar email
Marta Pérez Parada Marta Pérez Parada
✉ Enviar email
Sonia Seco Rodríguez Sonia Seco Rodríguez
✉ Enviar email
# Imagen Clara Montero Fernández
✉ Enviar email
 Leire Lodeiro Fernández Leire Lodeiro Fernández
✉ Enviar email
 José Luis Rodríguez-Villamil Fernández José Luis Rodríguez-Villamil Fernández
✉ Enviar email
Aránzazu Balo García Aránzazu Balo García
✉ Enviar email
 Isabel González-Abraldes Iglesias Isabel González-Abraldes Iglesias
✉ Enviar email
Beatriz Prada de Francisco Beatriz Prada de Francisco
✉ Enviar email

Departamento de Administración

Silvia López Mallo Silvia López Mallo
✉ Enviar email
 Mª José Santos Lage Mª José Santos Lage
✉ Enviar email
 Verónica López Ares Verónica López Ares
Mª Dolores Lamas Ordóñez Mª Dolores Lamas Ordóñez Olga Rey Míguez Olga Rey Míguez

Departamento de Servizos

Tamara Alonso RodríguezTamara Alonso Rodríguez
Xefa de cociña
Ramona Múñoz DíazRamona Múñoz Díaz
Manuela Rey BrañasManuela Rey Brañas Mónica Rodríguez Rico
Mónica Rodríguez Rico
Ana María Álvarez Iglesias Ana María Álvarez Iglesias Mª Antonia Barbeito Fafián Mª Antonia Barbeito Fafián
 Mª Pilar Cruz López Mª Pilar Cruz López Nuria Rodríguez Verdes Nuria Rodríguez Verdes
Rosa Suárez Cancela Rosa Suárez Cancela
Victor Manuel Reyes Tasende Victor Manuel Reyes Tasende
✉ Enviar email

Comments are closed.